Разпределение етаж 2

Апартамент A1

Апартамент A1

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73,95 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.97кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент A2

Апартамент A2

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 132.45 кв. м.; Квадратура с общи части: 156.64кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент A3

Апартамент A3

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.36 кв. м.; Квадратура с общи части: 67 500кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент A4

Апартамент A4

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 117,02 кв. м.; Квадратура с общи части: 140.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент A5

Апартамент A5

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63.27 кв. м.; Квадратура с общи части: 76.02кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б1

Апартамент Б1

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73.96 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.47кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б2

Апартамент Б2

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 131.88 кв. м.; Квадратура с общи части: 157.71кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б3

Апартамент Б3

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 99.72кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б4

Апартамент Б4

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 114.28 кв. м.; Квадратура с общи части: 140.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 107 000 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б5

Апартамент Б5

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63.26 кв. м.; Квадратура с общи части: 74.81кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В1

Апартамент В1

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 65.94 кв. м.; Квадратура с общи части: 77,98кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В2

Апартамент В2

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63,03 кв. м.; Квадратура с общи части: 77.52кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В3

Апартамент В3

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 72,32 кв. м.; Квадратура с общи части: 84.57кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В4

Апартамент В4

Етаж: 2ри етаж; Статус: Свободен

Чиста квадратура: 56.72 кв. м.; Квадратура с общи части: 67.09кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 67 000 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В5

Апартамент В5

Етаж: 2ри етаж; Статус: Свободен

Чиста квадратура: 82.19 кв. м.; Квадратура с общи части: 97.20кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 97 200 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В6

Апартамент В6

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56.75 кв. м.; Квадратура с общи части: 67.11кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г1

Апартамент Г1

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: кв. м.; Квадратура с общи части: кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г2

Апартамент Г2

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 58.00 кв. м.; Квадратура с общи части: 69.54кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г3

Апартамент Г3

Етаж: 2ри етаж; Статус: Свободен

Чиста квадратура: 82.95 кв. м.; Квадратура с общи части: 98.10кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 98 000 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г4

Апартамент Г4

Етаж: 2ри етаж; Статус: Резервиран

Чиста квадратура: 61.86 кв. м.; Квадратура с общи части: 73.33кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г5

Апартамент Г5

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 67.09 кв. м.; Квадратура с общи части: 79.59кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г6

Апартамент Г6

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 65.31 кв. м.; Квадратура с общи части: 78.90кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г7

Апартамент Г7

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 52.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 61.87кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване