Разпределение етаж 4

Апартамент А11

Апартамент А11

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73.95 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.97кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А12

Апартамент А12

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 132.58 кв. м.; Квадратура с общи части: 156.64кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А13

Апартамент А13

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.36 кв. м.; Квадратура с общи части: 99.76кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А14

Апартамент А14

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 117.02 кв. м.; Квадратура с общи части: 140.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А15

Апартамент А15

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 64.28 кв. м.; Квадратура с общи части: 76.02кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б11

Апартамент Б11

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73.96 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.84кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б12

Апартамент Б12

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 131,78 кв. м.; Квадратура с общи части: 157.71кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б13

Апартамент Б13

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 99.72кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б14

Апартамент Б14

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 112,83 кв. м.; Квадратура с общи части: 140.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б15

Апартамент Б15

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63.26 кв. м.; Квадратура с общи части: 74.81кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В13

Апартамент В13

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 65.94 кв. м.; Квадратура с общи части: 78.54кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В14

Апартамент В14

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63.03 кв. м.; Квадратура с общи части: 77.52кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В15

Апартамент В15

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 72,32 кв. м.; Квадратура с общи части: 84.57кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В16

Апартамент В16

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56.72 кв. м.; Квадратура с общи части: 67.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В17

Апартамент В17

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 82,19 кв. м.; Квадратура с общи части: 97.20кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В18

Апартамент В18

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56,75 кв. м.; Квадратура с общи части: 66.88кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г15

Апартамент Г15

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 10,37 кв. м.; Квадратура с общи части: 67,16кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г16

Апартамент Г16

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 58.00 кв. м.; Квадратура с общи части: 69.54кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г17

Апартамент Г17

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 82.95 кв. м.; Квадратура с общи части: 98.10кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 84 000 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г18

Апартамент Г18

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 61.86 кв. м.; Квадратура с общи части: 73.33кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г19

Апартамент Г19

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 67.30 кв. м.; Квадратура с общи части: 79.59кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г20

Апартамент Г20

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 66.72 кв. м.; Квадратура с общи части: 78.90кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г21

Апартамент Г21

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 52,32 кв. м.; Квадратура с общи части: 61.87кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване