Разпределение етаж 6

Апартамент А21

Апартамент А21

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73.95 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.97кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А22

Апартамент А22

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 132.58 кв. м.; Квадратура с общи части: 156.64кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А23

Апартамент А23

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.36 кв. м.; Квадратура с общи части: 99.76кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А24

Апартамент А24

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 117.02 кв. м.; Квадратура с общи части: 140.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент А25

Апартамент А25

Етаж: 6ти етаж; Статус: Свободен

Чиста квадратура: 63.27 кв. м.; Квадратура с общи части: 76.02кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 74 800 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б21

Апартамент Б21

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 73.96 кв. м.; Квадратура с общи части: 87.84кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б22

Апартамент Б22

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 131.78 кв. м.; Квадратура с общи части: 157.71кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б23

Апартамент Б23

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 84.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 99.72кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б24

Апартамент Б24

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: кв. м.; Квадратура с общи части: кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Б25

Апартамент Б25

Етаж: 6ти етаж; Статус: Свободен

Чиста квадратура: 63.26 кв. м.; Квадратура с общи части: 73.96кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: 74 000 евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В25

Апартамент В25

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 65,94 кв. м.; Квадратура с общи части: 77,98кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В26

Апартамент В26

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 63,03 кв. м.; Квадратура с общи части: 77.52кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В27

Апартамент В27

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 72.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 84.57кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В28

Апартамент В28

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56.72 кв. м.; Квадратура с общи части: 67.08кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В29

Апартамент В29

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 82.19 кв. м.; Квадратура с общи части: 100.01кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент В30

Апартамент В30

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56.75 кв. м.; Квадратура с общи части: 66.88кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г29

Апартамент Г29

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 56.79 кв. м.; Квадратура с общи части: 67.29 кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г30

Апартамент Г30

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 58.00 кв. м.; Квадратура с общи части: 69.54кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г31

Апартамент Г31

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 82.95 кв. м.; Квадратура с общи части: 98.10кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г32

Апартамент Г32

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: кв. м.; Квадратура с общи части: кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г33

Апартамент Г33

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: кв. м.; Квадратура с общи части: кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г34

Апартамент Г34

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: кв. м.; Квадратура с общи части: кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване

Апартамент Г35

Апартамент Г35

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Чиста квадратура: 52.32 кв. м.; Квадратура с общи части: 71.42кв. м.

Цена при 90% първ. вноска: евро
Цена при 50% първ. вноска: евро
Цена при разсрочено плащане: евро

Инфо/Изпрати запитване