Разпределение етаж 1

Апартамент А1

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А2

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А3

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39900 евро

Квадратура: 56.01 кв. м.

Апартамент А4

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 61000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б1

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 85 000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б2

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 37000 евро

Квадратура: 57.80 кв. м.

Апартамент Б3

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 56.77 кв. м.

Апартамент Б4

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б5

Етаж: 1ви етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.