Разпределение етаж 2

Апартамент А5

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А6

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А7

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А8

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 60000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б10

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент Б6

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 58000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б7

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 37000 евро

Квадратура: 57.80 кв. м.

Апартамент Б8

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б9

Етаж: 2ри етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 32000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.