Разпределение етаж 3

Апартамент А10

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 33000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А11

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 35000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А12

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 56000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент А9

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 33500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент Б11

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 59000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б12

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 40 000 евро

Квадратура: 57.80 кв. м.

Апартамент Б13

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 35000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б14

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 33000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б15

Етаж: 3ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 33500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.