Разпределение етаж 4

Апартамент А13

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А14

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А15

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 42700 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А16

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 57000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б16

Етаж: 4ти етаж; Статус: Свободен

Цена

  • 220 000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б17

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39000 евро

Квадратура: 67.13 кв. м.

Апартамент Б18

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б19

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б20

Етаж: 4ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 42000 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.