Разпределение етаж 5

Апартамент А17

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 38000 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А18

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А19

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 37000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А20

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 57000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б21

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 60000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б22

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39000 евро

Квадратура: 64.35 кв. м.

Апартамент Б23

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б24

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б25

Етаж: 5ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.