Разпределение етаж 6

Апартамент А21

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А22

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А23

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А24

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 57000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б26

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 60000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б27

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39000 евро

Квадратура: 67.02 кв. м.

Апартамент Б28

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б29

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б30

Етаж: 6ти етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 41500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.