Разпределение етаж 7

Апартамент А25

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А26

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А27

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А28

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 57000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б31

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 60000 евро

Квадратура: 119.63 кв. м.

Апартамент Б32

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39000 евро

Квадратура: 66.67 кв. м.

Апартамент Б33

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б34

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б35

Етаж: 7ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34500 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.