Разпределение етаж 8

Апартамент А29

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.

Апартамент А30

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 34000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент А31

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.21 кв. м.

Апартамент А32

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 62000 евро

Квадратура: 93.95 кв. м.

Апартамент Б36

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 60000 евро

Квадратура: 110.88 кв. м.

Апартамент Б37

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 39000 евро

Квадратура: 57.80 кв. м.

Апартамент Б38

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 56.87 кв. м.

Апартамент Б39

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 36000 евро

Квадратура: 50.65 кв. м.

Апартамент Б40

Етаж: 8ми етаж; Статус: Продаден

Цена

  • 37000 евро

Квадратура: 57.36 кв. м.