Контакти
Към блога

Енергийна ефективност в сградите: Нови стандарти и подходи

Енергийна ефективност в сградите: Нови стандарти и подходи - Галерия Варна
Galeria Varna 09 ян. 2024

Енергийна ефективност в сградите: Нови стандарти и подходи

Енергийната ефективност в сградите трябва да бъде подобрена и потреблението на енергия да бъде сведено да стойности, близки до нулата. Този амбициозен целеви показател предполага, че 55% от цялостната енергия, използвана в сградите, трябва бъде произведена от възобновяеми енергийни източници. Това решение се налага от условията на устойчив ръст на цените на енергията. Пред дилемата за пълна либерализация на енергийния пазар, реалното и най-разумно решение е въвеждането на мерки за подобряване на енергийната ефективност и инсталирането на възобновяеми енергийни източници. В тази статия ще ви запознаем с възможностите за постигане на нулево потребление на енергия и подобряване на енергийната ефективност в сградите.

 • Внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в жилищното строителство е необходимост, водеща до устойчиви практики в сферата на енергийната ефективност. Тази практика е особено подходящи за инсталация в еднофамилни къщи или малки жилищни сгради. Стремежът към устойчивост и екологичност прави тези технологии предпочитани, но те най-често се прилагат в сгради, които разполагат с оптимални площи на покривите, където соларните панели могат да бъдат разположени съобразно нуждите от енергийно снабдяване. Соларните панели се отличават със своята универсалност, предоставяйки възможност за инсталация върху различни видове сгради. Важното тук съотношението между покривните пространства и общата площ на сградата, като в случай на подходящи параметри, те стават изключително икономически ефективни. При високи, но тесни жилищни сгради, инсталирането на панели може да бъде икономически неизгодно.

 • Ефективна изолация и дограма

В съвременната строителна практика, използването на висококачествени материали за изолация и дограма е от ключово значение за постигане на енергийна ефективност в сградите. Ефективната изолация допринася за поддържане на постоянна температура в дома ви, което води до намаляване на нуждата от постоянно отопление или охлаждане. Същевременно, високоефективните прозорци и врати с термична изолация помагат предотвратяването на загубата на топлина през стъклата и рамките, допринасяйки за създаване на енергийно ефективно допълнение на сградата.

 • Използване на други енергийни източници

Възможността за интегриране на възобновяеми енергийни източници като ветрогенератори и термални системи, е иновативен подход. Тези системи предлагат възможност за производство на електроенергия или топлина, което намалява зависимостта от традиционните източници на енергия и намалява общите емисии на парникови газове. При правилната инсталация и поддръжка, те могат значително да намалят общите разходи за енергия на сградата.

 • Ефективни осветителни тела

Внедряването на енергоспестяващи осветителни технологии, като LED лампи и сензори, предоставя значителен потенциал за намаляване на енергийната консумация в сградите. Професионално проектирани осветителни системи, които регулират светлината автоматично в зависимост от нуждите, осигуряват оптимизирана ефективност и удобство. Този подход не само спестява енергия, но и създава по-продуктивна среда за живеене.

 • Енергийно ефективни отоплителни и охладителни системи

Съвременните технологии в отоплителните и охлаждащите системи, като инверторни климатични системи, термални помпи и геотермални отоплителни инсталации, предоставят възможности за подобрение на енергийната ефективност в сградите. Тези системи работят по-ефективно, поддържайки комфортни условия във вътрешното пространство, при минимални енергийни загуби. Използването на такива технологии се отразява положително на енергийната ефективност на сградата в дългосрочен план.

 • Интелигентни системи за управление на сградата

Интелигентните системи за управление на сградата се явяват като ключов елемент в стремежа към енергийна ефективност. Тези системи използват сензори и алгоритми, за да автоматизират и оптимизират функциите на сградата. Съобразявайки се с вътрешните и външни условия, те регулират отоплителната, охлаждаща и осветителната система, осигурявайки ефективно и устойчиво управление на енергията. Това води до подобрение на енергийната ефективност и значително намаляване на енергийните разходи.

Усложнена ли е процедурата за внедряване на ВЕИ в жилищни сгради?

В последно време се наблюдава тенденция за опростяване на процедурите и изискванията, свързани с внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградите. Въпреки това, за инвеститорите тази идея може да се окаже предизвикателство, особено при жилищни сгради, където инвестицията често не се счита за рентабилна. В случай на сгради с високо потребление на енергия, но с нисък добив от възобновяеми източници, инвеститорът трябва да инсталира оборудване, като например соларни панели, без възможността да продава произведената енергия на бъдещите обитатели. Този фактор прави инвестицията често невъзвръщаема и просто представлява добавена стойност за крайния купувач. В сравнение с това, за еднофамилни къщи този модел за енергийна ефективност е по-приложим и по-рентабилен. С оглед на този контекст, възможности за подобрение и стимулиране на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в многожилищни сгради следва да бъдат разгледани със съответните законодателни и икономически мерки.

Кои са най-използваните мерки за енергийна ефективност в България?

Сред най-честите подобрения в енергийната ефективност на сградите включват топлоизолация на външните стени, подмяна на дограмата, топлоизолация на покрива и пода, както и преминаване към енергоспестяващо осветление в общите части на сградата. Когато става въпрос за многофамилни жилищни сгради, често се извършва топлоизолация на стените, подмяна на дограмата и инсталиране на енергоспестяващо осветление в общите части. Въпреки това, тези подобрения често се въвеждат поетапно, като живеещите във всеки апартамент решават индивидуално за вида на топлоизолацията. Когато сградата претърпи цялостен енергиен ремонт, се предприемат комплексни мерки, включващи високоефективни подобрения за цялата сграда.

Предимства при използване на енергийно ефективно практики в жилищата

Използването на енергийно ефективни мерки в жилищните сгради предоставя значителни предимства за техните обитатели. Ето някои от ключовите предимства:

 • Намаляване на енергийните разходи: Един от основните ползи от енергийно ефективните мерки е намаляването на разходите за енергия. Подобрената топлоизолация, ефективна дограма и съвременни системи за отопление и охлаждане допринасят за по-ефективното управление на енергията и значително намаляване на енергийните разходи на домакинството.
 • Повишаване на комфорта: Енергийно ефективните мерки подобряват комфорта в жилището. Добрата топлоизолация и качествена дограма предотвратяват загубата на топлина през стени и прозорци, осигурявайки приятна вътрешна температура през всички сезони.  
 • Здравословна среда: Много от енергийно ефективните технологии също допринасят за създаването на здравословна среда в дома. Например, подобрена вентилация и по-добри системи за филтриране на въздуха могат да намалят нивата на замърсяване и да подобрят качеството на въздуха.
 • Повишаване стойността на имота: Интегрирането на енергийно ефективни решения може да увеличи стойността на жилището. Способността на сградата да поддържа ефективност и комфорт се превръща в дългосрочно предимство, което може да направи имота по-желан от бъдещите купувачи или наематели.
 • Принос към опазването на околната среда: Енергийната ефективност има и екологични предимства, като намалява емисиите на парникови газове и допринася за постигане на “по-зелено” бъдеще.

С нарастването на необходимостта от опазване на околната среда, както и с нарастващата ценово покачване на енергийните ресурси, вниманието върху енергийната ефективност в строителството се увеличава. Инвестирането в тези методи и подходи не само допринася за благополучието на обитателите, но и за устойчивостта на цялото общество.

Разгледайте нашите свободни имоти

Етаж Вход Тип Под тип ЧП ОЧ ОП Цена Статус
Б-24 - Апартамент - Двустаен
Б-24
6
Б
Апартамент
Двустаен
56,19
12,63
68,82
108 000 €
Свободен
Г-68
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
А-6
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
В-95
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
В-96
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
А-1
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
А-2
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Г-78
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
Г-66
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
В-63
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
Б-14
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Г-56
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
Г-57
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
Б-45
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Свободен
А-28
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
А-29
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Свободен
1
1
-
Склад
Склад
5,02
0,76
5,78
-
Свободен
1
1
-
Гараж велосипеди
Гараж велосипеди
65,77
5,31
71,08
-
Свободен
8
1
-
Гараж
Гараж
33,09
2,67
35,76
32 000 €
Свободен
А-4
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-13
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
25 - Апартамент - Тристаен
25
8
-
Апартамент
Тристаен
48.90
12.00
60.90
90 000 €
Свободен
Б-36
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
А-51 - Апартамент - Двустаен
А-51
8
А
Апартамент
Двустаен
64,96
13,75
78,71
90 000 €
Свободен
7
1
-
Магазин
Магазин
107,30
9,85
117,15
234 300 €
Свободен
4
1
-
Магазин
Магазин
89,10
8,18
97,28
194 560 €
Свободен
6
1
-
Магазин
Магазин
113,55
10,42
123,97
247 940 €
Свободен
А-2 - Офис -
А-2
1
А
Офис
Офис
39,50
8,62
48,12
57 600 €
Свободен
Б-39
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-40
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-37
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
А-17
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-38
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-28
-2
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
13 000 €
Свободен
Б-31
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
А-18
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-20
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-21
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
Б-23
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
А-15
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
13 000 €
Свободен
10
1
-
Гараж
Гараж
23,70
1,91
25,61
32 000 €
Свободен

Подобни новини

Еко-домовете: Бъдещето на жилищното строителство

В свят, където изменението на климата и опазването на околната среда са от съществено значение, еко-домовете стават все по-популярни като ключова тенденция в строителството. Тези иновативни жилища се проектират с оглед на минималния им отпечатък върху природата и...

28 февруари 2024

Най-честите грешки при покупка на имот

Често търсещите имот правят грешки, които могат да окажат сериозно влияние върху тяхната финансова стабилност и жизнен комфорт. В тази статия ще се фокусираме върху една от най-съществените стъпки в живота ни - покупката на имот. Ще разгледаме...

19 февруари 2024

От визия към реалност: Как Галерия Варна преобразява вашите идеи в уникални пространства

Когато става въпрос за създаването на вашето мечтано жилище, изборът на правилния партньор е от решаващо значение. В света на архитектурата и строителството, Галерия Варна се нарежда като една от водещите фирми, които предлагат комплексни услуги, отговарящи на...

15 февруари 2024
+359 899 004 363 galeriavarna@gmail.com гр. Варна, бул. "Република" 131, ет. 3, оф. 20
Търсене на имот:
41 имота в
продажба