Контакти

Жилищният комплекс „Галерия 3“, в момента е в процес на строителство, и се очертава като модерна жилищна сграда в престижния квартал Възраждане на град Варна. Комплексът ще предложи удобство и комфорт на бъдещите си жители благодарение на своето удобно местоположение близо до големи супермаркети и зелени паркове.

Жилищен комплекс Galeria 3
Етаж Вход Тип Под тип ЧП ОЧ ОП Цена Статус
А-15
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-16
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-17
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-18
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-19
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-20
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-21
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-22
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-23
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-24
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-25
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-26
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-27
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-28
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-29
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-30
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-31
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-32
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-33
-1
А
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
А-34
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-35
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-36
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-37
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-38
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
А-39
-1
А
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Б-1
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-2
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-3
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-4
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-5
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-6
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-7
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-8
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-9
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-10
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-11
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Б-12
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-13
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-14
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-40
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-41
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-42
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Б-43
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-44
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Б-45
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
16 000 €
Свободен
Б-46
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Б-47
-1
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-54
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-55
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-56
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-57
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-58
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-59
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-65
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-66
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-67
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-68
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-69
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-70
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-71
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-72
-1
Г
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Г-73
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-74
-1
Г
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
14 000 €
Продаден
Г-75
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-76
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-77
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-78
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-79
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-80
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-81
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-82
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-83
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-84
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-85
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-86
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
Г-87
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-48
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-49
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-50
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-51
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-52
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-53
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-60
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-61
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-62
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-63
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-64
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-88
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-89
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-90
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-91
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-92
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-93
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-94
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-95
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-96
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-97
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден
В-98
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
14 000 €
Продаден

Последни новини

Еко-домовете: Бъдещето на жилищното строителство

В свят, където изменението на климата и опазването на околната среда са от съществено значение, еко-домовете стават все по-популярни като ключова тенденция в строителството. Тези иновативни жилища се проектират с оглед на минималния им отпечатък върху природата и...

28 февруари 2024

Най-честите грешки при покупка на имот

Често търсещите имот правят грешки, които могат да окажат сериозно влияние върху тяхната финансова стабилност и жизнен комфорт. В тази статия ще се фокусираме върху една от най-съществените стъпки в живота ни - покупката на имот. Ще разгледаме...

19 февруари 2024

От визия към реалност: Как Галерия Варна преобразява вашите идеи в уникални пространства

Когато става въпрос за създаването на вашето мечтано жилище, изборът на правилния партньор е от решаващо значение. В света на архитектурата и строителството, Галерия Варна се нарежда като една от водещите фирми, които предлагат комплексни услуги, отговарящи на...

15 февруари 2024
+359 899 004 363 galeriavarna@gmail.com гр. Варна, бул. "Република" 131, ет. 3, оф. 20
Търсене на имот:
43 имота в
продажба