Контакти
Към блога

Как да се предпазим от измами при покупка на нов апартамент

Как да се предпазим от измами при покупка на нов апартамент - Галерия Варна
Galeria Varna 22 ян. 2024

Как да се предпазим от измами при покупка на нов апартамент

Придобиването на нов дом представлява важен момент в живота ни, но за съжаление, рисковете от измами също са значителни. Има начини да се предпазите от тези рискове, като използвате иновативни практики, които гарантират вашата сигурност и увереност в сделката.

Използване на „Сметка под условие“ при плащане

Опитайте се да избегнете риска от измами при покупка на нов апартамент сделки, чрез използване на т.нар. „сметка под условие“. Това новаторско решение включва блокиране на паричните средства в специална сметка при банка или нотариус, като те се освобождават само след изпълнение на предварително установени условия, гарантирайки сигурност и за двамата участници в сделката. В този случай се подписва договор между трите страни. Ето и пример за изпълнение на този тип сделка. Купувачът превежда 10% задатък на продавача в „сметка под условие“. Когато продавачът предостави вписан нотариален акт, средствата автоматично се освобождават и той може да ги усвои. 2. Регистриране в ImotiGard: Гражданска Забрана за Продажба

Защита при купуване на имот „на зелено“

Ако сте в процес на покупка на имот „на зелено“ (в строеж), бъдете внимателни. Изгответе внимателно предварителен договор с помощта на адвокат. Обсъдете всички условия на сделката предварително, включително срокове, начин на плащане и всички изключения от сделката.Не се подвеждайте по необичайно изгодна цена на сделката.

Консултиране с брокер, адвокат и нотариус

Най-важното, което може да направите, е да потърсите консултация от професионалисти на пазара преди да се ангажирате с каквато и да е сделка. Банкери, брокери, адвокати и нотариуси са ключови фигури, които могат да ви предоставят съвети и да ви насочат към правилния път, предпазвайки ви от потенциални рискове и измами. Не подписвайте нищо, преди да сте напълно информирани и сигурни във вашия избор. Професионалната помощ от запознати с продажбата на жилище лица е толкова важна защото:

  • Адвокатът защитава правата ви на потребите. Адвокатът е ключов играч в гарантирането на вашите права и интереси при покупката на жилище. Този специалист извършва задълбочена правна проверка на имота. Той ви информира за възможни рискове, ангажименти и предстоящи задължения.
  • Нотариусът следи за законността на сделката. Нотариусът гарантира осигуряването на законност и сигурност по време на покупката на жилище. Той изготвя нотариален акт, който юридически закрепва сделката и гарантира правната идентичност на имота. Нотариусът също така удостоверява, че всички необходими документи са подписани и представени в съответствие с българското законодателство.
  • Брокерът като експерт в пазарните тенденции.  Брокерът играе важна роля в процеса на покупка, предоставяйки ви експертен поглед върху пазарните тенденции и адекватните цени за имоти. Този професионалист може да ви насочи към подходящите предложения, съобразени с вашите нужди и бюджет, и ви помага в преговорите с продавачите. Брокерът на недвижими имоти знае всички тънкости на имотния пазар. Разкажете му за вашите предпочитания и финансови възможности, и ще получите компетентен съвет.

Важността на предварителната правно проверка на новото жилище

Като основна стъпка в процеса на покупка на жилище, предварителната правна проверка служи като гаранция за успеха и спокойствието на бъдещите собственици. Тя осигурява допълнителна сигурност, а прозрачността, която тя внася в сделката, е от ключово значение за постигане на благоприятен резултат. Тази ключова фаза от процеса на купуване на имота позволява на участниците в сделката да идентифицират възможни правни проблеми и тежести, които могат да оказват влияние върху бъдещата сделка на покупко-продажба на имот.

  • Разкриване на възможни тежести и задължения на имота. Предварителната правна проверка е начин за изследване на историята на имота, което включва обстоятелствата около предишните собственици и всякакви тежести, които може да са свързани с него. Тя разкрива обременения като ипотека, залог, права на трети лица или обезпечения, които се налагат върху имота и които могат да доведат до непредвидени проблеми за бъдещите собственици.
  • Гарантиране на “чиста” собственост. Една от основните цели на предварителната правна проверка е да гарантира, че имотът е свободен от всякакви правни тежести. Това предотвратява появата на неприятни изненади след сключването на сделката.
  • Предпазва на финансовите интереси на купувача. Изпълнението на предварителна правна проверка е инвестиция в предпазването на финансови загуби за купувача.Заинтересованите лица имат по-голяма сигурност и могат да се избегнат допълнителни разходи и загуби в бъдеще.

Право на строеж върху имота от трето лице – огромна грешка

Когато проучвате имота си, е важно да проверите дали някое трето лице не притежава право на строеж върху него. Това е съществена стъпка, която се включва в предварителната правна проверка преди покупката на недвижим имот. В случай че има такова право, това може да има няколко негативни последици за вас като бъдещ собственик:

  • Ограничено ползване на имота. Ако трето лице притежава право на строеж, то може да ограничи вашата свобода да използвате или променяте имота по желание. Това включва строеж на нови сгради, реновации или други промени в съответствие с вашите нужди и планове.
  • Несигурност относно бъдещи строителни промени. Правото на строеж от трето лице може да означава, че в бъдеще върху имота могат да бъдат изграждани нови надстройки от страна на този собственик. 
  • Възможни спорове. Ако не се уточни и урегулира правото на строеж по време на сделката, това може да доведе до бъдещи спорове и легални проблеми. Например, ако собственикът с право на строеж започне строителство в бъдеще, може да възникнат конфликти относно използването на общите части на имота или нарушения на вашите права като собственик.

Накратко за предпазване от измами при покупка на жилище

В процеса на покупка на ново жилище е от решаващо значение да се възползвате от професионалните консултации на адвокат, нотариус и брокер. Тези експерти играят ключова роля в предварителната правна проверка и осигуряват висок стандарт на безопасност и сигурност на сделката. Адвокатът е в състояние да идентифицира и решава потенциални правни проблеми, нотариусът гарантира правилното изпълнение на документи и законови изисквания, докато брокерът предоставя експертната си оценка и помощ при избора на подходящо жилище. 

Съвместната работа на тези професионалисти не само предпазва купувача от възможни рискове, но и осигурява траен и успешен резултат. Всеки, който се стреми към добра покупка на ново жилище, трябва да обърне внимание на важността на консултирането с опитни и квалифицирани специалисти в сферата на недвижимите имоти. В крайна сметка, инвестицията в професионални услуги представлява гаранция за успешно и безопасно осъществяване на вашата мечта за нов дом.

Разгледайте нашите свободни имоти

Етаж Вход Тип Под тип ЧП ОЧ ОП Цена Статус
Б-36
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-54 - Апартамент - Двустаен
А-54
8
А
Апартамент
Двустаен
65,25
13,81
79,06
112 000 €
Свободен
В-63
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-56
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-57
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-45
-1
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
16 000 €
Свободен
А-28
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-29
-1
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
8
Партер
-
Паркомясто
Открито
-
-
-
16 500 €
Свободен
9
Партер
-
Паркомясто
Открито
-
-
-
16 500 €
Свободен
Г-25 - Апартамент - Двустаен
Г-25
5
Г
Апартамент
Двустаен
61,86
11,30
73,16
99 500 €
Свободен
Г-66
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-21 - Апартамент - Тристаен
В-21
5
В
Апартамент
Тристаен
72,32
13,21
85,53
116 600 €
Свободен
25 - Апартамент - Тристаен
25
8
-
Апартамент
Тристаен
48.90
12.00
60.90
90 000 €
Свободен
7
1
-
Магазин
Магазин
107,30
9,85
117,15
234 300 €
Свободен
4
1
-
Магазин
Магазин
89,10
8,18
97,28
194 560 €
Свободен
6
1
-
Магазин
Магазин
113,55
10,42
123,97
247 940 €
Свободен
1
1
-
Склад
Склад
5,02
0,76
5,78
-
Свободен
1
1
-
Гараж велосипеди
Гараж велосипеди
65,77
5,31
71,08
-
Свободен
8
1
-
Гараж
Гараж
33,09
2,67
35,76
32 000 €
Свободен
Г-68
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Г-78
-1
Г
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-37
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-17
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-38
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-39
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-40
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-31
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-28
-2
Б
Паркомясто
Закрито
19,25
-
35,06
15 000 €
Свободен
Б-20
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-21
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-23
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-18
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-95
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-13
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
Б-14
-2
Б
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-15
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-6
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-1
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-2
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
А-4
-2
А
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
В-96
-1
В
Паркомясто
Закрито
13,75
-
25,05
15 000 €
Свободен
10
1
-
Гараж
Гараж
23,70
1,91
25,61
32 000 €
Свободен

Подобни новини

Еко-домовете: Бъдещето на жилищното строителство

В свят, където изменението на климата и опазването на околната среда са от съществено значение, еко-домовете стават все по-популярни като ключова тенденция в строителството. Тези иновативни жилища се проектират с оглед на минималния им отпечатък върху природата и...

28 февруари 2024

Най-честите грешки при покупка на имот

Често търсещите имот правят грешки, които могат да окажат сериозно влияние върху тяхната финансова стабилност и жизнен комфорт. В тази статия ще се фокусираме върху една от най-съществените стъпки в живота ни - покупката на имот. Ще разгледаме...

19 февруари 2024

От визия към реалност: Как Галерия Варна преобразява вашите идеи в уникални пространства

Когато става въпрос за създаването на вашето мечтано жилище, изборът на правилния партньор е от решаващо значение. В света на архитектурата и строителството, Галерия Варна се нарежда като една от водещите фирми, които предлагат комплексни услуги, отговарящи на...

15 февруари 2024
+359 899 004 363 galeriavarna@gmail.com гр. Варна, бул. "Република" 131, ет. 3, оф. 20
Търсене на имот:
43 имота в
продажба